• سیستم جامع طلا و جواهر
  • حسابداری طلا
  • نرم افزار حسابداری طلا فروشی

از کجا شروع کنم؟

قدم اول: من یک مراجعه کننده جدید هستم...

 

چرا زرسان؟

زرسان همچنان که از نام آن پیداست همچون زر می درخشد تا با شعار ساده و کارا اولین نرم افزاری باشد که در عرصه فروش مکانیزه طلا و نه صرفاً یک سیستم مالی به بازار فروشندگان طلا ارائه می شود که با در نظر گرفتن پیچیدگی های امور مالی و مالیاتی کمکی به فروشندگان طلا در راستای فروش خودکار و تنظیم اسناد مالی دقیق و ارائه خروجی های منطبق بر قوانین مالیاتی جهت ارائه به اداره محترم امور اقتصاد و دارایی  باشد.